Projektovanje, inženjering i usluge | CVETNIK d.o.o. | Zlatiborska 40, 11080 Zemun

Građevinski i zemljani radovi

Građevinski radovi podrazumevaju prvenstveno geodetsko snimanje i obeležavanje terena, pa prenošenje projekta na teren, ručno i mašinsko rušenje čvrstih zastora sa odvozom šuta, izradu podloga-tampona od šljunka, tucanika, rizle, lako armiranog betona, sa razastiranjem i valjanjem.
Dalji radovi podrazumevaju izradu zastora stepeništa, pešačkih staza, platoa od armiranog betona ili betonskih ploča svih proizvođača, prirodno lomljenih kamenih ploča, zastora od gume(tartan) d = 4,5 -6 cm i od gumenih ploča 50*50 za dečija igrališta. Za parking prostor koriste se raster elemenati, ugrađuju se ivičnjaci, rigole i kanaleti za odvod vode. Zemljani radovi obuhvataju mašinsko i ručno skidanje zemlje svih kategorija sa odvozom na deponiju, kopanje kanala za polaganje cevi i instalacija, humuziranje – iskop, transport kao i razastiranje ručno, mašinskim putem, mašinsko ručno nivelisanje površina, freziranje, drljanje, obradu postojeće zemlje, đubrenje i pobojšanje supstrata zemlje.

Dovoz humusa

Freziranje i obrada zemlje

Istovar betonskih ploča

Izrada malih jezera

Izrada staza

Kopanje kanala

Nivelacija frakcije

Određivanje visina

Postavljanje ivičnjaka i betonskih ploča.

Pravljenje parking mesta

Valjanje posteljice